19:43 EDT Thứ hai, 17/06/2019

Thư mục văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
38/2005/QH11 - Luật Giáo dục 13/06/2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Tải về
44/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2009 30/06/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2009

Tải về
Thông tư số :30/2009/TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 08/02/2015

Thông tư số :30/2009/TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp...

Tải về