01:16 ICT Thứ hai, 19/08/2019

Đề cương thi nghi thức cấp thị xã năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/04/2016 16:32 - Người đăng bài viết: Vũ Tùng Lâm
Đề cương thi nghi thức cấp thị xã năm học 2015 - 2016

Đề cương thi nghi thức cấp thị xã năm học 2015 - 2016

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HĐĐ THỊ XÃ LONG KHÁNH
 
   
 


ĐỀ CƯƠNG
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI - CHỈ HUY ĐỘI GIỎI THỊ XÃ LONG KHÁNH NĂM HỌC 2015 - 2016

 
   

Câu 1: Các chuyên hiệu trong Chương trình rèn luyện đội viên (sửa đổi) được chia làm mấy hạng?
          a/ 03 hạng               b/ 04 hạng
          c/ 05  hạng              d/ 06 hạng
Câu 2: Có bao nhiêu chuyên hiệu trong chương trình rèn luyện đội viên (sửa đổi) ?
          a/ 06               b/ 08
          c/ 10               d/ 12
Câu 3: Sao nhi đồng do ai thành lập?
          a/ Do Đại hội Liên đội bầu ra
          b/ Do phân đội thành lập
          c/ Do Liên đội thành lập
          d/ Do chi đội thành lập
Câu 4: Quy định số lượng thành viên Ban chỉ huy Chi đội là bao nhiêu ?.
          a/ Tối thiểu có 02 thành viên, tối đa không quá 07 thành viên
          b/ Tối thiểu có 03 thành viên, tối đa không quá 07 thành viên
          c/ Tối thiểu có 04 thành viên, tối đa không quá 06 thành viên
          d/ Tối thiểu có 05 thành viên, tối đa không quá 07 thành viên
Câu 5: Ngày 15/5/1941, Đội được chính thức thành lập với tên gọi là gì?
          a/ Đội nhi đồng cứu quốc
          b/ Đội thiếu niên cứu quốc
          c/ Hội Nhi đồng cứu quốc
          d/ Đội thiếu niên tiền phong
Câu 6: Đội TNTP Hồ Chí Minh  do ai sáng lập và phụ trách?
          a/ Do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và do Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh phụ trách.
          b/ Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập do Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh phụ trách.
          c/ Do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập do Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phụ trách.
          d/ Do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
 
Câu 7: Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ?
a/ Nông Văn Thàn
b/ Nông Văn Dền   
c/ Lý Thị Nị
d/  Lý Thị Xậu
Câu 8: Chiếc huy hiệu đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh ra đời vào thời kỳ nào ?
          a/ Thành lập Đội nhi đồng cứu quốc
          b/ Cách mạng tháng tám năm 1945
          c/ Kháng chiến chống Pháp ( 1945 – 1954 )
          d/ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội
 
Câu 9: Bác Hồ tặng các em đội viên hai câu thơ "Bác khuyên các bạn nhi đồng. Sao cho xứng mặt con rồng cháu tiên” vào dịp nào?
          a/ Đội viên vào thăm Bác Hồ tại Bắc Bộ phủ
          b/ Tại Đại hội Tân Trào
          c/ Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
          d/ Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng
Câu 10Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi làm công tác Trần Quốc Toản  vào năm nào?
          a/ 1945                 b/ 1946                 c/ 1947                           d/ 1948
 
Câu 11: Phong trào “kế hoạch nhỏ” xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong ở Hải Phòng. Sáng kiến đó của ai?
      a) Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.
      b) Thiếu nhi Hà Nội.
      c) Thiếu nhi Hải Phòng và Thị xã Sơn Tây.
      d) Thiếu nhi thành phố Huế.
Câu 12: Phong trào "Nghìn việc tốt" của Đội bắt đầu từ năm nào?
      a) 1958            b) 1959       c)   1960    d)   1961
Câu 13: Bác Hồ đã gửi thư dặn các cháu năm điều Bác Hồ dạy vào ngày tháng năm nào.
          a) Ngày 14 - 5 - 1959               b) Ngày 14 - 5 - 1960   
c)   Ngày 15 - 5 - 1960             d)   Ngày 15 - 5 - 1961
Câu 14: Nhân kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Đội, thay mặt Trung ương Đảng và Nhà nước, bác Tôn Đức Thắng trao cho Đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước?
          a) 18 năm                                 b) 20 năm  
c)  25 năm                               d)   40 năm
Câu 15: Khu di tích lịch sử Kim Đồng khánh thành vào ngày nào.
a) Ngày 01 - 01 - 1979
b) Ngày 15 - 5- 1986
c)   Ngày 6 - 3 - 1988
d)   Ngày 15 - 5 - 1996
Câu 16: "Quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó" được hình thành nhằm giúp các bạn nghèo vượt khó học giỏi, công tác Đội tốt bắt nguồn từ đâu?
a) Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên lần thứ II
b) Gặp mặt Thiếu nhi các dân tộc được tổ chức tại Hà Nội và Hải Phòng
c) Gặp mặt Thiếu nhi nghèo vượt khó được tổ chức tại Hà Nội và Thanh Hóa
d) Hội trại chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ I
Câu 17: Trung ương Đảng trao tặng tổ chức Đội lá cờ mang dòng chữ: "Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy" vào thời gian nào?
        a) Ngày 01 - 01 - 1979
b) Ngày 6 - 3 - 1988
c) Ngày 15 - 5 - 1996
d) Ngày 1 - 8 - 1998
Câu 18: Hội Đồng Đội Trung ương phát động phong trào “ Vòng tay bè bạn” trong đội viên thiếu nhi cả nước vào thời gian nào?
        a) Tháng 7 - 1979
b) Ngày 6 - 3 - 1988
c) Ngày 15 - 5 - 1996
d) Ngày 1 - 8 - 1998
Câu 19: Bác Hồ đã gửi thư dặn các cháu năm điều Bác Hồ dạy nhân kỷ niệm bao nhiêu năm  ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.
          a) 18            b) 19           c)   20                  d)   21
Câu 20: Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là:
a/ Giúp các em trở thành đội viên tốt
b/ Trở thành cháu ngoan Bác Hồ
c/ Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
d/ Cả 3 câu đều đúng
Câu 21: Độ tuổi kết nạp Đội viên ?
a/ Từ 07 đến 15 tuổi
   b/ Từ 08 đến 15 tuổi
c/ Từ 09 đến 15 tuổi
  d/ Từ 10 đến 15 tuổi
Câu 22: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh kết nạp vào Đội có những điều kiện  nào sau đây ?
a/ Thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
b/ Tự nguyện xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
c/ Đ­ược quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.
d/Tất cả các ý trên
Câu 23: Lời hứa của đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có những nội dung nào?
a/ Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
b/ Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
c/ Giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 
          d/ Tất cả ý trên đều đúng
Câu 24:  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào:
          a/  Nguyên tắc tự nguyện
          b/ Nguyên tắc tự nguyện, tự quản
          c/ Nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hư­ớng dẫn của phụ trách Đội
          d/ Nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hư­ớng dẫn của phụ trách Đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 25:  Theo điều lệ đội có bao nhiêu đội viên thì có thể thành lập Chi Đội ?
          a/ Có từ 2 đội viên trở  lên
          b/ Có từ 3 đội viên trở  lên
          c/ Có từ 4 đội viên trở  lên
          d/ Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 26: Nhiệm kỳ Đại hội Chi đội – Liên đội là bao nhiêu năm ?
          a/ 01 năm
          b/ 02 năm
          c/ 03 năm
          d/ 04 năm
Câu 27: Ban chỉ  huy Chi đội do ai bầu ra?
          a/ Do Đại hội Liên đội bầu ra
          b/ Tập thể đội viên trong phân đội cử
          c/ Do Đại hội Chi đội bầu ra
          d/ Cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.
Câu 28: Hình thức sinh hoạt của Nhi đồng là?
          a/ Sao nhi đồng
          b/ Theo phân đội
          c/ Theo nhóm
          d/ sinh hoạt cá nhân
Câu 29: Hình thức bầu Ban chỉ huy Đội (Liên đội/Chi đội).
          a/ Bỏ  phiếu kín
          b/ biểu quyết công khai
          c/ do đại hội lựa chọn
          d/ tất cả các ý trên
Câu 30: Quy định số lượng thành viên Ban chỉ huy Liên đội là bao nhiêu ?
          a/ Tối thiểu có 02 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên
          b/ Tối thiểu có 03 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên
          c/ Tối thiểu có 05 thành viên, tối đa không quá 15 thành viên
          d/ Tối thiểu có 05 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên
Câu 31: Mục tiêu của chương trình đội viên TNTP trưởng thành?
a/ Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
b/ Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hiểu biết, thực hiện tốt những quy định ở hai bậc trước.
c/ Rèn luyện thành đội viên tốt của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d/ Rèn luyện thành đội viên tốt, phấn đấu hướng lên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 32: Chương trình rèn luyện đội viên ban hành đầu tiên vào năm học nào?
a/  Năm học 1992-1993              b/ Năm học 1993-1994             
c/   Năm học 1995-1996             d/ Năm học 1997-1998             
Câu 33: Có bao nhiêu em nhi đồng thì có thể thành lập Sao nhi đồng ?
          a/ Tối thiểu 05 em nhi đồng
          b/ Tối thiểu 04 em nhi đồng
          c/ Tối đa 05 em nhi đồng
          d/ Tối đa 05 em nhi đồng
Câu 34: Mục tiêu của chương trình đội viên TNTP măng non?
a/ Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
b/  Biết ngày thành lập Đội và khẩu hiệu của Đội (hiểu rõ khẩu hiệu Đội), nhiệm vụ của đội viên.
c/ Rèn luyện thành đội viên tốt của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d/ Rèn luyện thành đội viên tốt, phấn đấu hướng lên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 35: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập tại đâu?
a) Thôn Nà Mạ xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
b) Thôn Nà Mạ, xã Kim Liên, Huyện Nam, Đàn Tỉnh Nghệ An
c) Thôn Hoàng Trù, xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
d)Thôn Kim Liên, xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Câu 36: Năm đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là?
a/ Nông Văn Dền, Hồ Văn Mên, Nguyễn Bá Ngọc, Nông Văn Thàn, Lý Thị Xậu.
b/ Nguyễn Bá Ngọc, Lê Văn Tám, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mi, Hồ Văn Mên.
c/ Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Xậu, Lý Thị Nì. 
d/ Nguyễn Bá Ngọc, Hồ Văn Mên, Lê Văn Tám, K'pa K'lơn, Lý Văn Tịnh.
Câu 37: Phong trào “kế hoạch nhỏ” xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong ở Hải Phòng xây vào năm nào?
      a) 1958
      b) 1959
      c) 1960
      d) 1961
Câu 38: Phong trào “Hợp tác xã Măng non” do thiếu nhi nơi nào khởi xướng?
      a) Thiếu nhi Hải Hưng
      b) Thiếu nhi Hải Phòng và Thị xã Sơn Tây.
      c)   Thiếu nhi Hải Phòng
      d)  Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 39: Phong trào "Nghìn việc tốt" của Đội bắt đầu từ năm nào?
      a) 1958            b) 1959       c)   1960    d)   1961
Câu 40: Nhân dịp kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành Đội, Trung ương Đảng trao tặng tổ chức Đội lá cờ mang dòng chữ: "Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy":
        a) 20 năm
b) 25 năm
c)  55 năm
d)  65 năm
Câu 41: Đội TNTP Hồ Chí Minh đã qua mấy lần đổi tên?
a) 4 lần
b) 5 lần
c) 6 lần
d) 7 lần
Câu 42: Quy định về huy hiệu Đội ?
a. Đội viên TNTPHCM đeo huy hiệu Đội ở ngực áo bên trái.     
b. Đội viên TNTPHCM đeo huy hiệu Đội ở ngực áo bên phải         
c. Đội viên TNTPHCM có thể đeo huy hiệu Đội ở ngực áo bên trái hoặc bên phải      
d. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 43: khăn quàng dành cho đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có kích thước bao nhiêu:
a/  Chiều cao: 0.20 m, Cạnh đáy: 1m
b/ Chiều cao: 0.20 m, Cạnh đáy: 1.2 m
c/ Chiều cao: 0.25 m, Cạnh đáy: 1m
d/ Chiều cao: 0.25 m, Cạnh đáy: 1.2m
 
Câu 44: Khi thực hiện động tác thắt khăn xong, đuôi khăn:
               a. Bên trái dài hơn bên phải         c. Hai bên bằng nhau
                b. Bên phải dài hơn bên trái      d. Bên nào dài hơn cũng được
Câu 45: Tên bài hát được chọn làm Đội ca của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
               a. Hành khúc Đội TNTP              c. Tiến quân ca
               b. Cùng nhau ta đi lên                d. Em là mầm non của Đảng
 
Câu 46: Khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh:
               a. Vì lý tưởng của Bác Hồ vì đại, Hãy sẵn sàng !
               b. Vì Chủ nghĩa Cộng sản, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng !
               c. Vì tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng !  
               d. Vì danh dự Đội TNTP Hồ Chi Minh, Hãy sẵn sàng !
Câu 47: Cấp hiệu chỉ huy Đội được quy định đeo như thế nào:
               a. Đeo  cấp hiệu ở tay áo trái, dưới cầu vai 2cm     
                b. Đeo  cấp hiệu ở tay áo trái, dưới cầu vai 5cm
               c. Đeo  cấp hiệu ở tay áo phải, dưới cầu vai 2cm
               d. Đeo  cấp hiệu ở tay áo phải, dưới cầu vai 5cm
Câu 48: Cấp hiệu của Liên đội trưởng là:
          a. Hai sao ba vạch
          b. Một sao ba vạch
          c. Hai sao hai vạch
          d. Một sao hai vạch
Câu 49: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Cấp cơ sở liên, chi đội, nếu có điều kiện thì tổ chức mấy năm một lần.
a/ 1
b/ 2
c/ 3
d/ 4
Câu 50: Mục tiêu của chương trình đội viên TNTP sẵn sàng?
a/ Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
b/  Biết một số phong trào, truyền thống và các công trình lớn của Đội.
c/ Rèn luyện thành đội viên tốt của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d/ Rèn luyện thành đội viên tốt, phấn đấu hướng lên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 51: Mục tiêu của chương trình dự bị đội viên?
a/ Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
b/ Biết ngày thành lập Đội và khẩu hiệu của Đội (hiểu rõ khẩu hiệu Đội), nhiệm vụ của đội viên.
c/ Rèn luyện thành đội viên tốt của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d/ Rèn luyện thành đội viên tốt, phấn đấu hướng lên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 52: Tổ chức nào được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách Đội TNTP và Đội Nhi đồng cứu quốc?
            a) Mặt trận Việt Minh                                     c) Đoàn Thanh niên cứu quốc
            b) Đảng Cộng sản Việt Nam                           d) Cả 3 câu đều đúng
Câu 53: Nội dung lời tuyên thệ của 5 đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là?
          a/ Trung thành với Đảng
          b/ Tuyệt đối giữ bí mặt
          c/ Không phản bội lại nhân dân và cách mạng
          d/ Trung thành với Đảng, tuyệt đối giữ bí mật, dù có phải hy sinh đến tính mạng cũng không phản bội lại nhân dân và cách mạng.
Câu 54: Ngày 15/5/1941, Đội TNTP Hồ Chí Minh được chính thức thành lập với mục đích hoạt động là?
a/ "Đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà"
          b/ làm giao thông liên lạc
          c/ đưa đón, bảo vệ cán bộ
          d/ canh gác các cuộc họp của Đảng
Câu 55: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược Thiếu nhi miền Nam tham gia chiến đấu ở chiến trường với phong trào tiêu biểu nào?
      a) “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”
      b) “Vì miền Nam ruột thịt”
      c) “Ba sẵn sàng”
      d) “Năm xung phong”
Câu 56: Phong trào "Nghìn việc tốt" xuất phát từ nơi nào và sau đó phát triển rộng ra các tỉnh thành trở thành một phong trào lớn của Đội.?
a)     Hải Hưng   
b)     Thủ đô Hà Nội             
c)      Hải Phòng 
d)     Tam Sơn tỉnh Bắc Ninh    
Câu 57: Bác Hồ biểu dương phong trào Nghìn việc tốt vào ngày tháng năm nào?
          a) Ngày 27 - 3 - 1964                        b) Ngày 15 - 5 - 1966   
c)   Ngày 27 - 3 - 1970            d)   Ngày 15 - 5 - 1971
Câu 58: Bác Tôn Đức Thắng trao cho Đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước vào ngày tháng năm nào?
 
          a) Ngày 15 - 5 - 1959               b) Ngày 15 - 5 - 1961   
c)  Ngày 15 - 5 - 1966             d)   Ngày 15 - 5 - 1981
Câu 59:  Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ I được tổ chức ở đâu với 305 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ (trong đó 180 nữ, 56 đại biểu của 27 dân tộc ít người) và 68 phụ trách Đội tham gia.
       a) Hà Nội
b) Thành phố Hồ Chí Minh
c)  Hải Phòng
d)  Đà Nẵng
Câu 60: Hội Đồng Đội Trung ương phát động phong trào “Vòng tay bè bạn” trong đội viên thiếu nhi cả nước vào thời gian nào?
        a) Tháng 7 - 1979
b) Ngày 6 - 3 - 1988
c) Ngày 15 - 5 - 1996
d) Ngày 1 - 8 - 1998
Câu 61:  Đảng và Nhà nước trao tặng Đội TNTP Hồ Chí Minh Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý vào thời gian nào?
a) 9 - 3 - 2001
b) 15 - 5 - 2001
c)  25 - 3 - 2003
d)  12 – 5 - 2006
Câu 62:  Ngày 18-4-2008  Hội đồng Đội Trung ương phát động phong trào “nghìn việc tốt” với mấy nội dung?
a) 3 nội dung
b) 4 nội dung
c) 5 nội dung
d)  6 nội dung
Câu 63: Phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và nhà nước đã tặng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ?
a) Huân chương Hồ Chí Minh
b) Huân chương Sao vàng
d)  Bức trướng với nội dung: “Thiếu nhi Việt nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ tồ quốc”
c) Lá cờ Đội mang dòng chữ "Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy"
Câu 64: Quy định về cờ Đội TNTP Hồ Chí Minh ?
a. Chiều rộng cờ  bằng 2/3 chiều dài cán cờ.       
b. Chiều rộng cờ  bằng 2/4 chiều dài cán cờ.       
c. Chiều rộng cờ  bằng 2/5 chiều dài cán cờ.    
d. Chiều rộng cờ  bằng 2/6 chiều dài cán cờ.       
Câu 65: Quy định về hát Đội ca của Đội TNTP Hồ Chí Minh:
               a. Hát trong buổi lễ chào cờ đầu tuần
               b. Hát trong các nghi lễ theo nghi thức đội  
               c. Không dùng băng nhạc, đĩa hát thay
               d. Tất cả các ý trên đều đúng
 
Câu 66: Bài hát được chọn làm Đội ca do nhạc sĩ nào sáng tác:
               a. Văn Cao                                   c. Trịnh Công Sơn
               b. Phong Nhã                              d. Phạm Tuyên
 
Câu 67: Tên bài hát được chọn làm quốc ca và tác giả là:
               a. Tiếng gôi thanh niên của Lưu Hữu Phước
                b. Tiến Quân ca của Văn Cao   
               c. Quốc ca của Nam Cao
               d. Tiến Quân ca của Phong Nhã
Câu 68: Cấp hiệu chỉ huy Đội của phân đội là:
               a. Phân đội trưởng: hai sao một vạch   
               b. Phân đội phó: một sao một vạch
               c. Ủy viên phân đội: hai vạch
               d. Cả a và b đều đúng   
Câu 69: Cấp hiệu của Phân đội trưởng là:
          a. Hai sao
          b. Hai sao một vạch
          c. Hai sao hai vạch
          d. Hai sao ba vạch
Câu 70: Đội viên phải biết 3 bài trống quy định nào?
  a.Trống đệm quốc ca, Hành tiến, Chào mừng   c.Trống chào cờ, Xuất quân, Marche
  b.Trống Chào cờ, Hành tiến, Chào mừng    d. Trống chào cờ, Khải hoàn, Marche
Câu 71: Nhịp trống cái của bài trống chào cờ được khởi đầu bằng mấy tiếng trống?
               a. 5 tiếng                                      c. 3 tiếng
               b. 4 tiếng                                      d. 2 tiếng
 
Câu 72: Quy định mới về nhịp trống cái khởi đầu bài trống hành tiến:
               a. 5 tiếng                                      c. 3 tiếng
               b. 2 tiếng                                      d. Không có 
 
Câu 73: Nhịp trống cái của bài trống Xuất quân  được khởi đầu bằng:
               a. 5 tiếng                                      c. 3 tiếng
               b. 4 tiếng                                      d. 2 tiếng
Câu 74: Quy định mới về nhịp trống cái khởi đầu bài trống chào mừng là:
               a. 5 tiếng                                      c. 2 tiếng
                b. 3 tiếng                                      d. Không có    
Câu 75:  Một bộ trống Đội có ít nhất:
a/ Một trống cái, hai trống con       b/ Một trống cái, ba trống con
c/ Một trống cái, bốn trống con          d/ Một trống cái, năm trống con 
Câu 76: Nghi thứcTheo nghi thức Đội TNTP. HCM, có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên?
a.     6 yêu cầu                                       c. 8 yêu cầu
b.     7 yêu cầu                                      d. 9 yêu cầu
Câu 77: Chào kiểu Đội viên được thực hiện trong những trường hợp nào:
      a. Dự lễ chào cờ, đón đại biểu
      b. Báo cáo cấp trên, làm lễ tưởng niệm
      c. Chỉ chào khi đeo khăn quàng đỏ hoặc đeo huy hiệu Độ
      d. Tất cả các ý trên
Câu 78: Trong phần thực hiện nghi thức Đội, khẩu lệnh của động tác chào kiểu đội viên TNTP Hố Chí Minh là:
                a. Chào cờ - Chào!
               b. Chào Đội - Chào!
               c. Chào tay - Chào!
               d. Chào!  
Câu 79: Khi nghe lệnh tập hợp ở đội hình hàng ngang đội viên sẽ triển khai về vị trí nào?
               a. Bên trái của chỉ huy                c. Hai phía của chỉ huy
               b. Bên phải của chỉ huy                d. Phía đằng sau của chỉ huy
Câu  80: Đội hình chữ U trong nghi thức Đội dùng để?
               a. Nghỉ giải lao                             c. Sinh hoạt trò chơi
               b. Đốt lửa trại                               d. Thực hiện nghi lễ của Đội  
Câu 81: Trong đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do hai đội viên đứng cạnh nhau là?
               a. Bằng một cánh tay trái chạm vai nhau
                b. Nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người một góc khoảng 45°
               c. Bằng một khuỷu tay trái chạm hông nhau
               d. Nắm tay nhau, đưa tay ra trước mặt
Câu 82: Khẩu lệnh so cự  ly rộng của đội hình vòng tròn:
               a. Cự ly rộng nhìn chuẩn - thẳng
               b. Cự ly rộng đàng trước - thẳng
               c. Cự ly rộng - thẳng
               d. Cự ly rộng - Chỉnh đốn đội ngũ  
Câu 83: Trong đội hình hàng dọc, người chỉ huy ra hiệu bằng :
a.     Tay trái                                   c. Cả a, b đều đúng
b.     Tay phải                                  d. Cả a, b đều sai
Câu 84: Sau khi tập hợp, chỉ huy chuyển sang vị trí nào để điều khiển ?
               a. Sang trái đội hình                     c. Đứng ở trung tâm đội hình 
               b. Sang phải đội hình                   d. Cả 3 đều đúng
Câu 85: Chương trình rèn luyện Đội viên gồm 3 bậc nào?
            a/ Sẵn sàng - trưởng thành - tiền phong.                 b/ Sơ cấp - trung cấp - cao cấp.
            c/ Măng non - sẵn sàng - trưởng thành.              d/ Sẵn sàng - măng non - dự bị Đoàn.
Câu 86: Đội là lực lượng giáo dục?
a/ Trên địa bàn dân cư                                     c/ Ngoài nhà trường
b/ Trong nhà trường                                         d/ Trong và ngoài nhà trường
 
Câu 87: Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy gì để làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện?
a/ 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của Đội viên.
b/ Chương trình rèn luyện đội viên.
c/ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d/ Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 88: Theo điều kiện và thủ tục kết nạp đội viên, Đội viên được kết nạp Đội phải được sự đồng ý của bao nhiêu đội viên trong Chi đội?
a/ Được nửa số Đội viên trong Chi đội đồng ý  
b/ Được quá nửa số Đội viên trong Chi đội đồng ý  
c/ Được tất cả Đội viên trong Chi đội đồng ý  
d/ Được 30° số Đội viên trong Chi đội đồng ý  
Câu 89: Người Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền - nhiệm vụ ?
a/ 02 quyền – 03 nhiệm vụ  
b/ 03 quyền – 02 nhiệm vụ  
c/ 02 quyền – 02 nhiệm vụ  
d/ 03 quyền – 03 nhiệm vụ  
Câu 90: Cấp cơ sở của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là?
a/ Liên đội và Chi đội
b/ Phân đội  
c/ Chi đội và Phân đội  
d/ Liên đội và Phân đội  
Câu 91: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp ?
a/ 3
b/ 4  
c/ 5  
d/ 6  
Câu 92:  Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm những cấp:
a/  Cấp xã - Cấp huyện - Cấp tỉnh- Cấp Trung ­ương.
b/ Cấp Trung ­ương  
c/ Cấp xã - Cấp huyện - Cấp tỉnh – Cấp phường
d/ Cấp tỉnh- Cấp Trung ­ương  
Câu 93:  Có bao nhiêu Chi đội thì có thể thành lập Liên đội ?
a/ Có từ 01 Chi đội trở  lên
b/ Có từ 02 Chi đội trở  lên
c/ Có từ 02 Chi đội trở  lên
d/ Có từ 02 Chi đội trở  lên
Câu 94: Ban chỉ  huy Liên đội do ai bầu ra ?
a/ Do Đại hội Liên đội bầu ra
b/ Tập thể đội viên Liên đội cử
c/ Do Đại hội Chi đội bầu ra
d/ Cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.
Câu 95: Quy định độ tuổi Nhi đồng là bao nhiêu ?
a/ Từ 05 đến 08 tuổi
b/ Từ 06 đến 08 tuổi
c/ Từ 03 đến 09 tuổi
d/ Từ 07 đến 08 tuổi
Câu 96: Vai trò của Nhi đồng đối với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là?
a/ Là lực lượng nồng cốt
b/ Là lượng lượng chính thức
c/ Là lớp dự bị
d/ Các ý trên đều đúng
Câu 97: Bảo tàng Thị xã Long Khánh được đặt tại đâu?
a. Mộ cự thạch Hàng Gòn.
b. Tòa di tích Hành chính Thị xã Long Khánh.
c. Thị đội Long Khánh.
d. Thư viện Thị xã Long Khánh.
Câu 98: Thị xã Long Khánh được thành lập ngày tháng năm nào?
a. 21/8/2003.
b. 21/ 9/ 2005.
c. 21/ 7/ 2004.
d. 21/ 6/ 2002.
 
Câu 99: Thị xã Long Khánh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thị xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày tháng năm nào?
a.     31/12/2013           b. 31/12/2014       c. 31/12/2015       d.31/12/2016
Câu 100: Bạn hãy chọn và vẽ một số dấu đi đường cơ bản theo một trong những phương án a, b , c, d?
a.   Rẽ trái, đi chậm lại         , nước không uống được, nguy hiểm, mật thư hướng này.
b. Rẽ phải, quay trở lại, nước uống được,        bình an, theo lối tắt.
c. Theo hướng này, chạy, đi theo dấu chân, có thú dữ, cắm trại được.
d. Đi nhanh lên, đi qua cầu, đường cắm, đã đến nới, đợi ở đây.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 42 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Trương Nguyễn Ngọc Ánh - Đăng lúc: 05/05/2016 09:32
dài thế
 

Like us

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 62
  • Tháng hiện tại: 9399
  • Tổng lượt truy cập: 890259