01:14 ICT Thứ hai, 19/08/2019

Thảo luận chuyên môn-Thể dục

Nội dung sinh hoạt chuyên môn-nghiên cứu bài khó.

Đăng lúc: 13-11-2018 03:23:45 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền , Thảo luận chuyên môn
Đăng lúc: 05-04-2016 10:50:18 PM | Đã xem: 717 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin cần biết , Thông tin tuyên truyền , Thảo luận chuyên môn

ĐO MẠCH TRƯỚC VÀ SAU KHI CHẠY

Nhóm thể dục thảo luận chuyên môn. Đo mạch (nhịp đập tim) trước và sau khi chạy. Giúp HS tự kiểm tra sức khỏe của mình!

Đăng lúc: 14-10-2015 10:53:52 AM | Đã xem: 2634 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thảo luận chuyên môn

Thảo luận chuyên môn bài ĐHĐN THCS

Nhóm Thể dục thảo luận bài khó: Đi đều-đứng lại; sửa chân khi đi đều sai nhịp (nhịp đếm)

Đăng lúc: 14-10-2015 10:48:00 AM | Đã xem: 368 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thảo luận chuyên môn