01:18 ICT Thứ hai, 19/08/2019

Lịch ôn tập thi nghề và chia lớp học nghề khối 8

Đăng lúc: Thứ ba - 31/07/2018 15:18 - Người đăng bài viết: Vũ Tùng Lâm
Ca 1:  7h -> 8h30

Ca 2:  8h30 -> 10h

Buổi Ca Thứ 7 (4/8/2018) Thứ 3 (7/8/2018) Thứ 4 (8/8/2018) Thứ 6 (10/8/2018) Thứ 2 (13/8/2018)
P máy 1 P máy 2 P máy 1 P máy 2 P máy 1 P máy 2 P máy 1 P máy 2 P máy 1 P máy 2
Sáng 1 Lớp1 Lớp 3 Lớp1 Lớp 3 Lớp1 Lớp 3 Lớp1 Lớp 3 Lớp1 Lớp 3
2 Lớp 2 Lớp 4 Lớp 2 Lớp 4 Lớp 2 Lớp 4 Lớp 2 Lớp 4 Lớp 2 Lớp 4

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ PHỔ THÔNG -  LỚP NGHỀ 1 

STT Họ và tên lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
1 Lê Ngọc Phương Anh 14-08-2004 Đồng Nai 8/1
2 Nguyễn Nhật Tân 01-02-2004 Đồng Nai 8/1
3 Lâm Hải Đăng 17-11-2004 Cà Mau 8/1
4 Nguyễn Ngọc Bảo 28-11-2004 Đồng Nai 8/1
5 Đồng Phước Bình 01-01-2004 Đồng Nai 8/1
6 Nguyễn Trịnh Trà Giang 09-04-2004 Đồng Nai 8/2
7 Phạm Tuấn Đạt 07-07-2004 An Giang 8/2
8 Phạm Hồ Minh Quang 13-10-2004 Đồng Nai 8/2
9 Nguyễn Tiến Phúc 23-08-2004 Nghệ An 8/2
10 Nguyễn Đức Huy 22-01-2004 Đồng Nai 8/2
11 Nguyễn Thành Nam 12-02-2004 Đồng Nai 8/2
12 Nguyễn Thanh Thủy 04-06-2004 Đồng Nai 8/2
13 Huỳnh Thị Trúc Anh 25-09-2004 Đồng Nai 8/2
14 Nguyễn Đình Quân 01-10-2004 Đồng Nai 8/2
15 Nguyễn Minh Tân 14-04-2004 Đồng Nai 8/2
16 Lê Nguyễn Phương Duyên 26-01-2004 Đồng Nai 8/2
17 Nguyễn Trường Sơn 17-08-2004 Đồng Nai 8/2
18 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 11-12-2004 Đồng Nai 8/2
19 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh 03-01-2004 Đồng Nai 8/2
20 Lê Tấn Đạt 10-04-2004 Tp HCM 8/2
21 Phan Xuân Mai 07-02-2004 Đồng Nai 8/2
22 Nguyễn Ngọc Uyên Như 15-03-2004 Đồng Nai 8/2
23 Nguyễn Thị Kim Uyên 04-05-2004 Đồng Nai 8/2
24 Lê Vũ Quỳnh Thư 03-07-2004 Đồng Nai 8/2DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ PHỔ THÔNG -  LỚP NGHỀ 2 

 
STT Họ và tên lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
1 Trần Thị Mỹ Duyên 11-08-2004 Đồng Nai 8/3
2 Đào Văn Khoa 01-07-2004 Đồng Nai 8/3
3 Phạm Nhật Anh 07-02-2004 Đồng Nai 8/3
4 Nguyễn Đức Vĩnh 11-11-2004 Đồng Nai 8/3
5 Nguyễn Võ Hoàng Uyên 24-08-2004 Đồng Nai 8/3
6 Đỗ Xuân Nghi 08-11-2004 Đồng Nai 8/3
7 Phan Anh Thư 14-04-2004 Đồng Nai 8/3
8 Nguyễn Ngọc Minh Anh 26-11-2004 Đồng Nai 8/3
9 Mai Lương Hồng Hạnh 19-03-2004 Đồng Nai 8/3
10 Huỳnh Ngọc Cẩm Duyên 17-03-2004 Đồng Nai 8/3
11 Nguyễn Hải Thùy An 06-05-2004 Đồng Nai 8/3
12 Lê Vi Yến Ngọc 13-01-2004 Đồng Nai 8/3
13 Phạm Nhật Khánh Linh 13-11-2004 Đồng Nai 8/3
14 Nguyễn Thị Minh Thư 13-11-2004 Đồng Nai 8/3
15 Phan Quốc Đạt 03-07-2004 Đồng Nai 8/3
16 Đỗ Bạch Sông Ấn 08-05-2004 Đồng Nai 8/3
17 Nguyễn Gia Khang 26-03-2004 Đồng Nai 8/3
18 Nguyễn Quốc Hào 27-08-2004 Đồng Nai 8/3
19 Nguyễn Quốc Anh 30-07-2004 Đồng Nai 8/3
20 Phạm Đình Hậu 14-02-2004 Đồng Nai 8/3
21 Chương Tú Anh 29-04-2004 Bến Tre 8/3
22 Nguyễn Hà An Thuyên 11-10-2004 Tp HCM 8/3
23 Nguyễn Trần Thủy Tiên 17-10-2004 Đồng Nai 8/3

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ PHỔ THÔNG -  LỚP NGHỀ 3  

STT Họ và tên lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
1 Trần Ngọc Uyên Thư 30-11-2004 Đồng Nai 8/3
2 Bùi Xuân Dương 29-09-2004 Đồng Nai 8/3
3 Nguyễn Xuân Tuấn Đạt 17-12-2004 Đồng Nai 8/3
4 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 01-11-2004 Đồng Nai 8/3
5 Dương Xuân Phương 20-01-2004 Đồng Nai 8/3
6 Dương Nguyễn Kim Ngọc 17-01-2004 Đồng Nai 8/3
7 Trần Đình Đạt 16-11-2004 Đồng Nai 8/3
8 Trần Nhật Đức 01-02-2004 Đồng Nai 8/3
9 Vũ Minh Châu 30-06-2004 Đồng Nai 8/3
10 Đỗ Tuấn Uy 05-06-2004 Tp HCM 8/4
11 Vũ Tuyết Phương 15-07-2004 Đồng Nai 8/4
12 Lưu Hồng Tâm Như 30-10-2004 Đồng Nai 8/4
13 Dương Mai Ly 21-03-2004 Đồng Nai 8/4
14 Phạm Ngọc Vân Nhi 28-01-2004 Đồng Nai 8/4
15 Bùi Lê Bảo Trân 02-10-2004 Đồng Nai 8/4
16 Võ Thị Xuân Mai 29-01-2004 Đồng Nai 8/4
17 Đặng Thái Bảo Châu 02-01-2004 Quảng Trị 8/4
18 Nguyễn Thị Yến Nhi 16-11-2004 Bình Thuận 8/5
19 Nguyễn Minh Trí 19-10-2004 Đồng Nai 8/5
20 Trương Mỹ Hoài An 28-12-2004 Đồng Nai 8/5
21 Nguyễn Châu Gia Bảo 03-10-2004 Đồng Nai 8/5
22 Trần Gia Bảo 09-09-2004 Đồng Nai 8/6
23 Hoàng Thụy Thúy Vân 03-04-2004 Đồng Nai 8/6


DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ PHỔ THÔNG -  LỚP NGHỀ 4    

STT Họ và tên lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
1 Võ Minh Phương 02-01-2004 Đồng Nai 8/7
2 Nguyễn Thành Tài 14-10-2004 Đồng Nai 8/7
3 Lâm Khánh Hậu 25-09-2004 Đồng Nai 8/7
4 Đỗ Trọng Ngôn 17-10-2004 Đồng Nai 8/7
5 Dương Hoàng Trinh 04-10-2004 Đồng Nai 8/7
6 Mai Lê Nhật Quang 30-10-2004 Đồng Nai 8/7
7 Lê Đỗ Kiều Oanh 14-07-2004 Đồng Nai 8/7
8 Bùi Ngọc Bảo Trân 17-03-2004 Đồng Nai 8/7
9 Lê Trường Biên 03-10-2004 Đồng Nai 8/7
10 Huỳnh Trung Khang 10-10-2004 Đồng Nai 8/7
11 Đặng Anh Nhật 27-10-2004 Đồng Nai 8/7
12 Ninh Ngọc Hồng Thắm 18-01-2004 Đồng Nai 8/7
13 Lê Trần Chánh Hưng 03-04-2004 Đồng Nai 8/7
14 Nguyễn Thị Hải Yên 29-06-2004 Đồng Nai 8/7
15 Nguyễn Thị Kim Thoa 24-02-2004 Tiền Giang 8/7
16 Trương Hoàng Phúc 31-10-2004 Đồng Nai 8/7
17 Phạm Minh Quân 20-07-2004 Đồng Nai 8/7
18 Nguyễn Chí Thanh 30-04-2004 Đồng Nai 8/7
19 Cống Hiển Yến 07-06-2004 Tp HCM 8/7
20 Đỗ Thị Kim Ngọc 30-10-2004 Đồng Nai 8/7
21 Cao Ngọc Bảo Trân 13-06-2004 Đồng Nai 8/7
22 Nguyễn Trà My 05-01-2004 Bình Thuận 8/7
23 Nguyễn Cấn Thiên Ngân 07-06-2004 Đồng Nai 8/7
24 Trần Đăng Khoa 26-01-2004 Đồng Nai 8/7

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Like us

Thống kê

  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 84
  • Tháng hiện tại: 9421
  • Tổng lượt truy cập: 890281